Get Adobe Flash player

 จากหนังสือ

คู่มือวิถีโฆษก

เตือนใจตน วันละนิด  จิตอ่อนโยน

ข่มใจตัวเองทุกขณะจิต ชีวิตจะพบกับความสงบ

คนดีจงนับถือ ถ้าคนชั่วจงนับทิ้ง

คนใจดี ย่อมทําให้คนอื่นดีใจด้วย

เชื่ออะไรก็เชื่อได้ เชื่อไม่ได้แต่ใจคน

สนอะไรก็สนได้ สนไม่ได้แต่จมูกม้า

โจรที่คอยปล้นเวลา คือความเกียจคร้าน

ทําบาตรแตกชามแตก ยังดีกว่าทําให้คนแตกกัน

คบคนให้ดูท่า ชื้อผ้าให้ดูกระเป๋า

เงินมีหน้าสด เงินหมดหน้าแห้ง

ปลูกเรือนผิด คิดจนเรือนทลาย

ได้ทองเท่าหัว เฉดหัวมันไป

มีผัวผิด คิดมีผัวใหม่

เมียใจกว้าง แต่ขวางใจผัว

ทําบุญยุคพัฒนา

ทําบุญเอาหน้า  ทําบุญเอาตรา

ทําบุญเพื่อโฆษณา  ทําบุญเพื่อพึ่งพา

การทําดี

เหมาะเจาะ  หมดจด  ถูกบท  ถูกแบบ

เบญจกัญยาณี

รูปพอตา  กิริยาพอใจ  ไม่ไพร่เกินส่วน

รู้ควรปฎิบัติ  ไม่กําดัดผู้อื่น

กรรม

กรรมมา  กรรมไป  กรรมปัด  กรรมปั้น 

รังสรรค์เสกสร้าง   ให้คนเดินตามทางของกรรม

วิธีหาความสุข

จงปิดหูซ้ายขวา  ปิดตาสองข้าง  ปิดปากเสียบ้าง  จะนั่งสบาย

เรื่องยาก

๑.ยากอะไร       ไม่ยากเท่าการปฏิสังขรณ์

๒.ถอนอะไร       ไม่เท่าถอนมานะ

๓.ละอะไร      ไม่เท่าละกามคุณ

๔.บุญอะไรไม่มาก     เท่าบุญบรรพชา

๕.หาอะไรไม่ยาก     เท่าหาตน

๖.จนอะไรไม่ยาก     เท่าจนปัญญา

วิธีผูกใจคน

พึงผูกคนโลภด้วยศรัพย์     พึงผูกคนกระด้างด้วยคํานับ

พึงผูกคนโง่ด้วยตามใจ    พึงผูกปราชญ์ด้วยความสัตย์

 

ใจของคนว่าง่าย

รับรู้คําสอนด้วยดี

รับทําตามคําสอนด้วยดี

รับรู้คุณของผู้สอนด้วยดี

 

ทุกข์

ทุกข์มีเพราะยึด   ทุกข์ยืดเพราะหยาก

ทุกข์มากเพราะพลอย    ทุกข์น้อยเพราะหยุด

ทุกข์หลุดเพราะปล่อย(วาง)

อยาก

อยากรวย   อยากสวย   อยากดี   อยากมีปัญญา

ต้องให้ทาน  รักษาศีล  เจริญกรรมฐาน  หมั่นฟังเทศ

 

เรื่องของการปฎิบัติ

๑.มีสัมมาคารวะ  รู้จักที่ตําที่สูง

๒มีนิวาตะ  ข่มทิฐิมานะในใจตัว

๓.มีสันโดษ  รู้จักพอใจในอามิสมุ่งดีทางใจ

ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี

๑.เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองได้ดี

๒.เป็นผู้ที่รู้จักและเข้าใจผู้อื่นได้ดี

๓.เป็นผู้ที่สามารถเผชิญกับความจริงแห่งชีวิตได้ดี

 

การรักษาศิลเป็นการทําบุญ

- เป็นการรักษาบุญเก่า

-เป็นการสร้างบุญใหม่

กิจที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับความดี

-รับความดีจากผู้อื่นมาเข้าตัว

-รักษาความดีในตัวไว้

-จ่ายความดีออกให้คนอื่น

เตรียมตัว

จงเตรียมตัวก่อนตาย เตรียมกายก่อนแต่ง

เตรียมน้ำก่อนแล้ง เตรียมแบ๊งค์ก่อนไป

เมา

เมาเพศหมดราคา เมาสุราหมดสําคัญ

เมาพนันหมดตัว เมาเพื่อนชั่วหมดดี

ไม่งาม

โขนไร้เครื่อง เมืองไร้จ้าว

ข้าวไร้กับ ฉิ่งไร้ฉับ

หนองขาดชล คนขาดเมีย

เทศน์ดีต้องมี๓ร.

รวบรัด รวดเร็ว รู้เรื่อง

หลักและวิธีการบังคับตน

๑ คุ้มครองตน ๒ รักษาตน ๓  สอนตน

อย่า

-ปากอย่าไว

-ใจอย่าเร็ว

-ความเก่าอย่ารื้อฟื้น

-เรื่องคนอื่นอย่าไปคิด

-จิตอย่าเป็นอกุศล

สันดานคนสกปรกเพระ

-ความอยากได้ไม่เข้าเรื่อง

-ความเอาแต่ใจตัวเอง ไม่พอใจคนที่ทําไม่ถูกใจตัว

-ความลุ่มหลงหรือหลงใหลห่วงใยในสิ่งไม่สมควร

จงนึกไว้เสมอ 

-รักมาก ก็อาจเกลียดมาก

-หวังกันมาก ก็ผิดหวังมาก

-เอาใจกันมาก ก็อาจรําคาญมาก 

 

 มูลเหตุให้คนฟังเทศน์ง่วงนอน

๑. ศรัทธาของผู้ฟังเอง

๒. บรรยากาศในการฟัง

. เรื่องราวและวิธีการเทศน์

ได้-อย่าลืม

๑. ได้เงา   อย่าลืมร่ม

๒. ได้พรม   อย่าลืมเสื่อ

๓. ได้เสื้อ   อย่าลืมใส่

๔. ได้เป็นใหญ่   อย่าลืมเพื่อน 

ตํารับดูพระสงฆ์

๑. สุปฏิบัติ   ปฏิบัติดีไหม ?

๒. อุชุปฏิบัติ   ปฏิบัติตรงไหม ?

๓. ญายปฏิบัติ    ปฏิบัติเหมาะไหม ?

๔. สามีจิปฏิบัติ   ปฏิบัติน่าไว้วางใจไหม ?  

 ผู้เต็มใจคบ

๑. ยิ้มแย้มแจ่มใส

๒. ตั้งใจฟังสนทนา

๓. เจรจาไพเราะ

๔. สงเคราะเอื้อเฟื้อ

๕. ขาดเหลือคอยดู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONGKONG DHAMMARAM TEMPLE

NO.33-G  Nam Hang Pai, Tai Tong Road. Yuen Long, New  territories, Hong Kong Tel : 2475 1686