Get Adobe Flash player

 

 

 

ในเวลาที่เราสร้างกรรมวันละนิดวันละหน่อย  รวมกันแล้วเยอะใหมกรรมที่เราสร้างมาเหมือนนิดหน่อย

ด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรวมๆกันแล้วมากพอที่จะทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่า หรือคิดว่า

กรรมเพียงน้อยนิด ไม่พอจะทําให้เราเวียนว่ายตายเกิด กรรมน้อยนิดแม้ว่าเราจะจงใจสร้างหรือไม่

กรรมคือการกระทําออกมาแล้วเรียกว่าบาปทั้งสิ้น  กรรมใหญ่กับกรรมเล็ก  อันใหนหยุดสร้างง่ายกว่า

กัน  กรรมชนิดใหญ่ เช่น ฆ่าคน วางเพลิง  ทําร้ายผู้อื่นหยุดสร้างง่ายกว่า แต่กรรมเล็กๆขยันสร้างกัน

ทุกวัน วันละหลายๆครั้ง ทําไมกรรมเล็กหยุดสร้างยากกว่า( เพราะความพลั้งเผลอความเคยชินทําง่าย)

เพราะมนุษย์มีความเคยชินจากการกระทําบ่อยๆ  บางทีกรรมเล็กๆเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่ทําคือกรรม

เราเรียกว่าอะไร(นิสัย)เราลองมาย้อนดูว่า นิสัยเรามีเยอะใหม(เยอะ)แล้วเรียกร้องให้ใครแก้ไขปรับปรุง

(ตัวเราเอง)จริงๆแล้วทุกวันนี้เราเรียกร้องให้คนอื่นแก้ตัวของเขาตามเรา  แม้กระทั่งคนรอบข้างไกล้ชิด

เราก็บอกว่านิสัยเราเป็นอย่างนี้คุณควรจะตามนิสัยเรามา  ไม่เคยจะมองและคิดแก้ไขตัวเอง เราไม่คิด

ว่านิสัยอย่างนี้เป็นนิสัยที่ผิด เป็นนิสัยที่เอาเปรียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลา  สิ่งศักสิทธิ์และอาจารย์

เรียกนิสัยของเราว่าความเคยชิน ซึ่งเป็นบ่อเกิดของกรรมเล็กๆน้อยๆการแก้ไขคือ แก้ไขความเคยชิน

ของเรา เราลองมองดูตัวเองว่ามีนิสัยหรือความเคยชินมากเท่าใด  บางคนมีอัตตาตัวตนสูงมาก จะจับ

แก้วน้ำต้องจับท่านี้ หากท่าจับแก้วน้ำยังแก้ไขไม่ได้  จะแก้ไขกิเลสในตัวเองได้อย่างไร....

ธรรมะพระอาจารจี้กง

เผยแผ่โดยคุณนายหย่ง

HONGKONG DHAMMARAM TEMPLE

NO.33-G  Nam Hang Pai, Tai Tong Road. Yuen Long, New  territories, Hong Kong Tel : 2475 1686